Yönetim Kurulu

Bilge Tatver

Başkan

Vural Zafer Emirel

Başkan Yardımcısı

Merve AŞAN

Sekreter

Zübeyde Ağdıran

Sayman

Fatih Tuncer

Veznedar

Recep Halil Üçyiğit

Üye

Ümmühan Özel

Üye
ÜST