Yönetim Kurulu

Zehra Bilge Eray

Başkan

Prof.Dr. Ertan Oktay

Başkan Yardımcısı

Hünalp Sabit

Sekreter

İsmail Ziya Duyar

Sayman

Ali Özmen İkibiroğlu

Üye

Muzaffer Başak

Üye

Ömer Faruk Serim

Üye
ÜST