Ali Fikret Atun

 • in Ali Fikret Atun

  Kara Sevda

  Kara Sevda  “Bağımsızlık ve Cumhuriyet ulusal varlığımızın temelidir.Ulusal varlık ise tüm ulusa aittir. Bu en değerli varlığı muhafaza ve müdafaa etmek vazifesi millete aittir.”                                             &n...
 • in Ali Fikret Atun

  Çağdışı Kalmış Bir Ülkü Megali İdea

  Çağdışı Kalmış Bir Ülkü Megali İdea  2019  0 yorumOsmanlı İmparatorluğu, bugün Yunanistan olarak anılan toprakların fethine 1491 de başlamış ve 1503 de Balkan Yarımadası’nın güney ucundaki toprakların fethi tamamlanarak Mora Yarımadası Rumeli Beylerbeyliği’ne bağlanırken; Ege Adaları Kaptan-ı Derya’nın sorumluluğuna verilmişti.Üç yüz...
 • in Ali Fikret Atun

  Kıbrıs Türk’ü TMT Ruhunu Arıyor

  Kıbrıs Türk’ü TMT Ruhunu Arıyor  Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusunve  insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletinözgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir.                            &n...
 • in Ali Fikret Atun

  Fetullahçı Terör Örgütü’nde Mankurtlaşmış Askerler.

  Fetullahçı Terör Örgütü’nde Mankurtlaşmış Askerler.  2019  0 yorumGüvercinler kargalarla arkadaşlık yaparsatüyleri beyaz kalır, fakat kalpleri kararır.Alman Atasözü                                               &nbs...
 • in Ali Fikret Atun

  Dünya Üzerinde Türkiye’nin Jeopolitik Ve Jeostratejik Konumu Ve Önemi

  Dünya Üzerinde Türkiye’nin Jeopolitik Ve Jeostratejik Konumu Ve Önemi Türk ulusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 1919’da başlattığı İstiklâl Savaşı’nı zaferle sonuçlandırmış ve 29 Ekim 1923’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur. O tarihten sonra da Türkiye’de, yine Atatürk’ün önderliğinde her alanda köklü devrimler yapılmış, ülken...
 • in Ali Fikret Atun

  Kıbrıs Uyuşmazlığı Ve Toplumlar Arası Müzakereler

  Kıbrıs Uyuşmazlığı Ve Toplumlar Arası Müzakereler Adada yaşayan Türklerle Rumların eşit siyasi hakları ve ortaklığı temelinde; Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın garantörlüğünde, Zürih ve Londra Antlaşmaları ile Garanti ve İttifak Antlaşmalarına göre, 16 Ağustos 1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios, adı geçen a...
 • in Ali Fikret Atun

  Stratejik Araştırma, Düşünce Ve fikir Üretme Merkezleri

  Stratejik Araştırma, Düşünce Ve fikir Üretme Merkezleri “Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamayıalışkanlık haline getiren milletler evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkum olurlar”Mustafa Kemal Atatürk              &n...
 • in Ali Fikret Atun

  Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’a Yaptığı Askeri Müdahalenin 44’ncü

  Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’a Yaptığı Askeri Müdahalenin 44’ncü  2019  0 yorum “Unutma, kazanmak için kocaman bir ömür ister.Kaybetmeye bir anlık gaflet yeter.”Mevlana   Yazan: Ali Fikret Atun  Em. Tümgeneral Kıbrıs’ı dedelerinin miras bıraktığı bir Helen toprağı ve adada yaşayan Türkleri Osmanlı’dan arta kalmış bir a...
 • in Ali Fikret Atun

  Dünyada Küresel Tek Süper Güç Amerika Birleşik Devletleri

  Dünyada Küresel Tek Süper Güç Amerika Birleşik Devletleri  2019  0 yorumBilinen düşman, bilinmeyen dosttan daha iyidir. Türk Atasözü                                          İkinci Dünya Harbi sona erdiğinde, Komünist ideoloj...
 • in Ali Fikret Atun

  Ulusal Güvenlik

  Ulusal Güvenlik  2019  0 yorum Bağımsızlık ve Cumhuriyet ulusal varlığımızın temelidir. Ulusal varlık ise Türk ulusuna aittir. Bu en değerli varlığı muhafaza ve müdafaa etmek vazifesi millete aittir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çağdaş bir devlet, genel olarak, az veya çok, siyasi bir düşünce yapısına sahip, ayni kültürü ve ortak değer...
ÜST