Ahmet Göksan

 • in Ahmet Göksan

  Başka Kapıya

  Başka Kapıya “Ada’nın %62’sini Rum’lara bıraktık. Kendileri de bilirler ki geçen yıl Ada’nın tümünü alabilirdik. Ama Türkiye Yunanistan gibi genişleme politikası gütmediğinden Ada’yı işgal ve istila etmedi. Sadece barış ile güvenliği sağladı ve güvenlik hattında durdu. Şimdi Rum’lar Ada’dan Türk askerlerinin gitmesini isterler. Nasıl gider Türk ask...
 • in Ahmet Göksan

  Helvacının Helvası

  Helvacının Helvası  “Türk halkına reva görülen insanlık dışı muamelelere son vermeleri hususunda binlerce kez uyarılmalarına rağmen kendi bildikleri patikalı yollardan gitmeyi tercih etmişlerdir. Türk halkı ise yıllarca sabır ve tahammül içinde beklemiş, ‘Sabrın Sonu Selamettir’ düşüncesiyle en zor şartlar altında dahi karşısındakini ikazdan g...
 • in Ahmet Göksan

  Suçun Cezasızı

  Suçun Cezasızı  “Türk Ordusu’na karşı kaybedeceklerini iddia edenler ve bu maksatla yirmi yıldan beri hazırlıklarını sürdürenler, tarihi an gelip çattığında çil yavrusu gibi dağılmaktan kendilerini kurtaramamışlardır. Bundan böyle Türk’lere yönelecek tahrikleri eskisi gibi soğukkanlılıkla karşılayacak, protestolarla geçiştirecek değiliz. Bu ti...
 • in Ahmet Göksan

  Olmayacak Dua

  Olmayacak Dua “Hiçbir ülke, örgüt veya şahsiyet Kıbrıs için herhangi bir şekilde çözüm planı hazırlayıp bize sunmak veya dayatmak hakkına, yetkisine, gücüne sahip değildir. Her şeyden önce böyle hayati çözüm planları yayan Rum çevrelerinin bunu böyle bilmeleri anlamaları ve kavramaları lazımdır. Çünkü Kıbrıs için tek bir çözüm planı vardır ki o da ...
 • in Ahmet Göksan

  Hesaplaşmanın İçi

  Hesaplaşmanın İçi “Bir Rum belediye başkanının 1961’de dediği gibi ‘Türk’ler et içinde bir dikendir. Bunlar Ada’da var oldukça bu dikenin verdiği ıstıraptan, ancak onları tamamen temizlemekle kurtulabiliriz’ görüşündedirler. Böyle insanlığa aykırı zihniyetin hakim olduğu topraklarda, mukadderatımızı tekrar Rum’ların ellerine teslim etmek kadar yanl...
 • in Ahmet Göksan

  Oyunun Sözcüğü

  Oyunun Sözcüğü  “Türk tarafı dost elini uzatırken onu sıkmaktan çekinen Rum’lardır. Neden çekiniyorlar? Neden bu Ada’nın hakiki sahipleri olduğumuzu hala kabul etmemekte ısrar ediyorlar? Geliniz diyoruz, siz kendi bölgenizde, biz kendi bölgemizde işlerimizi yürütelim. Bugüne kadar Ada’nın görmediği refahı ve mutluluğu bu topraklara getirelim. ...
 • in Ahmet Göksan

  Yılanın Uzlaşmazlığı

  Yılanın Uzlaşmazlığı  “Grivas’la Makarios’un 1955 yılında işbirliği yaparak başlattıkları ENOSİS mücadelesi, her ne kadar ilk aşamada İngilizleri hedef tutuyor görünüyor idiyse de Grivas  EOKA tedhiş örgütünün lideri sıfatıyla yayımladığı bildiride aynen şöyle diyordu. ‘Hedefimiz ENOSİS’tir. Karşımızda iki düşman vardır. İngilizler ve Tür...
 • in Ahmet Göksan

  Gidişin Sonucu

  Gidişin Sonucu  2018  0 yorum“1814’lerde kilise duvarlarına yazılan yazıların silinmediği, her gün için satırlar üzerinde biriken tozların temizlendiği ortaya çıkıyor. ‘Türk’ün et içinde bir diken’ olduğunu Rum çocuğunun kafasına sokulduğu her gün için hatırlatıldığı birçoklarımız tarafından bilinmektedir”. 1978     &n...
 • in Ahmet Göksan

  Önerinin İşlevsizi

  Önerinin İşlevsizi  “60 – 70 bin Türk üç kez göçmen olduktan sonra bir daha göçmen olmasın diye topyekün göç etmiştir. Rum için hak ve adaletin tecellisi (!) tüm Rum’ların eski yerlerine dönüşü ile mümkündür. Türk halkı için bu büyük bir felakettir. Yok olma manasına gelir.” 1979         Dr. Fazıl KÜÇÜK Genel içer...
 • in Ahmet Göksan

  Denenmişin Denenmesi

  Denenmişin Denenmesi  2018  0 yorum“Şimdi yine Türk tarafını haksız duruma düşürmek ve dünya kamuoyunda istilacı kuvvetler gibi göstermek çabalarının altında yatan maksat ve gayelerini bilmeyen yoktur. Türk askerini bundan uzaklaştıracaklar ve Yunanistan’dan yığacakları kuvvetlerle i-kinci bir Girit faciasını tarihlerine yazacaklardır. Bu kadar yıl...
 • in Ahmet Göksan

  Niyetin İyisi

  Niyetin İyisi  2018  0 yorum“Türkiye’nin Ada’ya istila emelleri peşinde koşarak çıkmadığını Rum’lar da bilmiyor değildir. Zaten böyle bir niyeti olmuş olsa idi yirmi dört saatte Mağusa’yı, on sekiz saatte Lefke’yi ellerine geçiren yıldırım kuvvetleri bir yirmi saat daha yürümüş olsaydı, bütün Ada’nın kayıtsız şartsız teslim alınacağı...
 • in Ahmet Göksan

  Duruşun Karşısı

  Duruşun Karşısı  2018  0 yorum“Rum’lar tarih boyunca Ada’yı istila eden milletlerin bıraktığı artıkların bir araya gelerek dinde birleştirdiği melezlerdir. Kıbrıs’ta yaşayıp da Rum halkının düşünce ve gayelerini bilmeyenlerdir ki kardeşlikten bahseder ve iki halkın beraberce iç içe yaşayabilir iddialarını ileri sürerler.” 1978&n...
 • in Ahmet Göksan

  Devletin Anormali

  Devletin Anormali  2018  0 yorum“Rum, ‘eski günler gelsin’ derken 1963 – 1974 yıllarını düşünür ve bu yılları mesut müreffeh yıllar (!) olarak tanımlar. Türk halkı için eski günler ‘kan – baskı – haksızlık – adaletsizlik – insanlık dışı muamele – gasp – korku – endişe dolu yıllardır ve eski günlere gidilmesi mümkün değildir”. 1979&nb...
 • in Ahmet Göksan

  Federasyonun Gevşeği

  Federasyonun Gevşeği  2018  0 yorum“Birleşmiş Milletlerdeki Rum delegesi Zenon Rossides ve bunun aklında olan bazı zavallıların hayal ettiği ‘Türkiye elini çeksini iki halk kardeş kardeş yaşayabilir’ iddiaları hıyanetten başka bir şey değildir”. 1978  Dr. Fazıl KÜÇÜK Bir yılın daha sonuna doğru gelmekte olduğumuz bu günlerd...
 • in Ahmet Göksan

  Müzakerenin Sonuçsuzu

  Müzakerenin Sonuçsuzu  2018  0 yorum“Kıbrıs Rum’u macerayı seven, Büyük Aleksandros (Büyük İskender) rüyasıyla uykuları kaçan bir toplumdur. 400 yıl önce Yunanistan’ın Kıbrıs Rum’larının kafasına çaktığı ENOSİS çivileri de ne paslanmış ne de çürümüştür”. 1978         Dr. Fazıl KÜÇÜK Birinci Paylaşım Sava...
 • in Ahmet Göksan

  Çayın Bisküviti

  Çayın Bisküviti  2018  0 yorum“Rum liderliği dünyanın baskısı ile Türk idaresinin yok edileceğine, Türk bölgesinin silineceğine ve Kıbrıs’ta çoğunluk idaresi kurulacağına inanmaktadır. Bunun adına da ‘Hürriyet’ diyorlar. Bu kafa ile anlaşma olmaz. Rum halkı 1963 – 1974 yıllarında Türk halkına yaptıklarını iyice düşünmeli ve aklı başı...
 • in Ahmet Göksan

  Korunacak Barış

  Korunacak Barış   “Rum liderliği bize hala azınlık hakları teklif ediyor. ‘Hukuk yok, ayrı Türk idaresi olamaz, herkes yerli yerine dönsün’ diyor. Sanki zafer kazanmışlar gibi!.. Şimdi şu Kıbrıs’ta sadece bir halk bir millet varmış da Rum’lar da bu halkı ve bir milleti oluşturuyorlarmış!.. Türk’ün yeri bu milletin içinde bir azınlık (!) v...
 • in Ahmet Göksan

  Yolun Görüneni

  Yolun Görüneni  “Biz Rum’un ne düşündüğünü, neye hazırlandığını ve içimizde Türkiye düşmanlığını niçin ekip geliştirmeye ve yaymaya çalıştığını iyice bilmeliyiz. Aksi halde gafil avlanacağız. Rum, barış istemiyor. Savunma hazırlığı adı altında savaşa hazırlanıyor. Hem de öz kardeşe (!) savaşa barış kardeşlik çağrılarının arkasında yatan b...
 • in Ahmet Göksan

  Uzlaşının İstenmeyeni

  Uzlaşının İstenmeyeni          “Rum, Kıbrıs meselesinin 1974’te başladığını söyler söylemez bizim de 1963’ten ve hatta 1955’ten bu yana Rum’un güttüğü siyaseti ve Türk halkına reva gördüğü insanlık dışı muameleyi dile getirmemiz gerekir. ‘kardeşliğin’ toplu mezarlar için bir pasaport olduğunu anlatmamız ve Kı...
 • in Ahmet Göksan

  Anahtarlı Diplomasi

  Anahtarlı Diplomasi          “Rum, tarihin hiçbir döneminde Türk’ü idare etmiş değildir. 1878’e kadar Türk, Rum’u idare etmiştir. 1960’a kadar da İngiliz, örf ve adetleri, dili, dini farklı iki halkı idare etti. 1960’da müşterek ortaklık idaresi doğdu. Türk hiçbir dönemde Rum’un boyunduruğuna girmedi. Rum, 19...
 • in Ahmet Göksan

  Yolun Güvensizliği

  Yolun Güvensizliği          “ ‘Kıbrıs Kıbrıslılarındır, halklar kardeştir. Türkiye karışmasın barış derhal olur’ tuzağına düşmüş olanlar artık gözlerini dört açmalıdır”. Rum’un teklif ettiği barış, Kıbrıs’ı Yunan yapacak esnekliğe sahiptir. Gözümüzü dört açalım! Dünya bizi yanlış anlamasın diye ikide birde ye...
 • in Ahmet Göksan

  Kalıbın Dışı

  Kalıbın Dışı          “Rum’un masaya oturmasını beklemek için insanın çok saf olması gerekir. Niye otursun? Hükümet olarak tanınıyor, Hükümet olarak dünyadan ‘işgale son’ diye kararlar çıkartıp tüm parasal yardım ve kredileri alarak zenginleşiyor. Dini ve milli düşman bildiği Türkiye ve Kıbrıs Türk halkına za...
 • in Ahmet Göksan

  Hukuk-Suzluk

  Hukuk-Suzluk          “Ortaklık hakkımızı Rum idaresi inkar etmektedir. O halde bağımsızlık hakkımıza sahip çıkmak yani bağımsızlığımızı ilan ederek masaya bu hakkı elimizde tutarak oturmak, artık akıl ve mantık yolu oluyor. Bu olur mu, olacak mı? Bunun kararını halk verecektir ve hiç şüphe yoktur ki en azınd...
 • in Ahmet Göksan

  Gaspın Mülkiyeti

  Gaspın Mülkiyeti          “Barış diyerek ilmeği boynumuza takmanın manası yoktur. Rum göçmenlerin geri dönmesi iki toplumlu, iki bölgeli federasyonu sıfırla çarpan Bizans entrikasıdır. Böyle bir şey olamaz. 60 – 70 bin güneyli Türk 11 yılın baskısından tedhişinden zor kurtulabilmiştir. 1975’te nüfus mübadeles...
 • in Ahmet Göksan

  İvmenin Özü

  İvmenin Özü          “Rum’lar şimdi de Türk halkı ayrı devlet ilan edecek diye yırtınıyor. Sormazlar mı insana, ‘Sen şu Türk halkına 16 yıldır ne gibi alternatif bıraktın?’ Sorarlar elbette! Hem Türk’leri hükümetten silah zoruyla kaçırıp 16 yıl tüm haklarını gasp edeceksin, hem de Türk’ler ayrı devlet kuruyor...
 • in Ahmet Göksan

  Onurun Haklısı

  Onurun Haklısı         “Ayıp! Bir Rum bile bu kadar yalanı söylememelidir. Soykırımı önlemek için almak zorunda bırakıldığımız tedbirler, ayırımcılıkmış , lafa bakınız!.. Sizi ezecekler tüm haklarınızı alacaklar, ‘Hedef ENOSİS’tir’ diyerek Türk’leri yok etmek için 11 yıl uğraşacaklar.  Toplu mezarlarda 16 günlük bebekler 90...
 • in Ahmet Göksan

  Aklın Ortağı

  Aklın Ortağı          “Lahey’den aldığım bir mektupta, Rum idaresinin büyükelçisi diye geçinen Nikos Agatoklis adında bir Rum’un Sosyal Araştırmalar Enstitüsünde Kıbrıs ile ilgili bir konferans verdiği duyurulmaktadır. Agotoklis’in söyledikleri özetle şunlardır. ‘Kıbrıs bir Rum Ada’sıdır. Bu adada bir de Türk azınlık vardır...
 • in Ahmet Göksan

  Gücün Acizi

  Gücün Acizi        “1974’ten sonra Rum liderliğinin tutumunda bir değişiklik olmuş mudur? Maalesef Rum liderliğinde olumlu yönde bir değişiklik olduğu söylenemez. Aksine ‘işgal vardı’ diyerek kendi kendilerini meşru hükümet ilan etmekte ve dünyayı kandırmak suretiyle 1963’ten 1974’e kadar baskı ile silah zoru ve ekonomik tedbirl...
 • in Ahmet Göksan

  Ayağın Teki

  Ayağın Teki            “Politikada dürüstlük esas olmalıdır. Kıbrıs meselesi halledilmiyorsa bunun nedeni Rum liderlerin başka düşünüp başka söylemleri ve düşünüp söylediklerinden de başka şeyler yapmalarıdır. Bizans entrikası ancak Bizans’ı çökertmiştir. Bunu bir türlü anlamıyorlar”  .1979       &n...
 • in Ahmet Göksan

  Yolun Ulusalı

  Yolun Ulusalı             “Rum’lar, Türk tarafına Anayasanın 13 maddesinin değiştirilmesini önerdikleri gün, Türk halkına saldırı hazırlıklarını da başlatmışlardı”. 1979                                    ...
 • in Ahmet Göksan

  Dünyanın Ekseni

  Dünyanın Ekseni             “Rum halkının liderleri hep iyi niyetten, dostluktan (!) bahsederler. Yaptıkları ise Türk’e karşı iyi niyetten tamamen yoksun olduklarını göstermektedir. İktisadi ambargo bunun en iyi bir örneğidir. 1963 – 1974 yıllarını ‘en güzel en mutlu yıllar’ olarak anımsayabil -meleri ise kötü niyetin ...
 • in Ahmet Göksan

  Çözümün Nefreti

  Çözümün Nefreti            “Türk’ün 11 yıllık çilesini inkar edenler 11 yıl Türk’e yaptıklarını hak bilenler, Türk’ün uluslararası toplantılarda söz hakkını engelleyerek Kıbrıs’a sahip çıkanlar ve İslam Konferansını bile etkileyerek Müslüman Türk halkını büsbütün sessiz ve nefessiz bırakmak isteyenler dostumuz olamaz”....
 • in Ahmet Göksan

  Dolanmanın Arkası

  Dolanmanın Arkası             “Ortaklığı kabul ediyor musunuz? O halde iki bölgeli federasyon temelini teşkil eden nüfus mübadelesi anlaşmasını reddedip halkınıza ‘Herkes yerine dönmedikçe anlaşma olmaz’ diyerek kandırmanın manası ne? Eğer cidden nüfus mübadelesi anlaşmasını reddediyorsanız o zaman federasyonu ister gi...
 • in Ahmet Göksan

  Sınırın Uzunu

  Sınırın Uzunu          “Hala aynı tempoda gidiyorsunuz. Hala 1963 – 1974 yıllarında Türk halkına yaptıklarınızı hak biliyor ve bu uğursuz yılları kendi halkınıza ‘mesut ve müreffeh yıllar’ olarak takdim ediyorsunuz! Bu 11 yıllık geçmişten ve 1974’te Türkiye’yi Kıbrıs’a müdahaleye zorlayan ‘darbe’den söz etmeksizin ‘Kıbrıs m...
 • in Ahmet Göksan

  Lahana Diplomasisi

  Lahana Diplomasisi             “Unutmayınız! Bir arada yaşama olanağını 11 yıllık saldırınız ile yok ettiniz. Yan yana iki komşu olmamızı da engellediniz. Rum ve Türk komşuların oluşturacağı federasyonda ilerisinin ne olacağını gelecek nesiller düşünür. 30 – 40 yıl ezmek için uğraştığınız ve nefis müdafaası için ...
 • in Ahmet Göksan

  Düşün Tatlısı

  Düşün Tatlısı             “Rum’ların unuttukları bir şey vardır. ‘yalancının mumu yatsıya kadar yanar’. Rum’lar için yatsı çoktan geçmiş, gün ağarmış, etraf aydınlanmakta ve 1963 – 1974 olaylarına neden olan çirkin gerçekler bir bir görülebilmektedir”. 1979           &n...
 • in Ahmet Göksan

  Olasılığın Gelişmesi

  Olasılığın Gelişmesi             “Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Bay Mihailidis’e göre 20 Temmuz 1974’ten evvel Ada birleşikti, normaldi, ekonomi birleşikti ve normaldi. Yani Kipriyanu’nun deyimiyle1974’ten evvelki yılları Türk’e kan kusturdukları yıllar-mesut bahtiyar yıllardı. Böyle bir zihn...
 • in Ahmet Göksan

  Değerin Zamanı

  Değerin Zamanı  2019  0 yorum             “… İki halk arasına 11 yıllık bir kan ve kin duvarı bina edenler kendileridir. Bay Mihailidis unutmuşsa Akritas Planı’nı bir kez daha okusun. Bu duvarların kalkması için evvela bu duvarların niye bina edildiğini bilmekte fayda vardır. Bu duvarların Türk’ün son mü...
 • in Ahmet Göksan

  Egemenliğin Eşiti

  Egemenliğin Eşiti             “…Bu gerçeği idrak ettikten sonra bu duvarların kaldırılmasına zaman gerektiğini kabul etmek gerekir. O halde Mihailidis’in 11 yıl Türk kanı akıtan ve Türk’ün her hakkını gasp eden parmaklarını şakırdatıp ‘geliniz duvarı kaldıralım demekle duvar kalkmaz’. Türk halk...
 • in Ahmet Göksan

  Kavganın Kayıkçıları

  Kavganın Kayıkçıları          “Siz kaç defa aldanmamızı bekliyorsunuz? Bay Mihailidis, bu halk size çeşitli çağrılarda bulunmuş ve Başkanı bulunduğunuz Rum Temsilciler Meclisi’ndeki ‘Enosis tahakkuk edinceye kadar mücadeleye devam kararınızı iptal etmenizi istemiştir’ Bunu yapmak, sizin için niye zor oluyor”....
 • in Ahmet Göksan

  Akılsızlığın Farkı

  Akılsızlığın Farkı          “Rum basınında çıkan bir yazıda, ‘Girne’nin Türk Çizmesi altında inlediği (!) belirtilmekte ve Sevgili Girne’miz dişlerini sık, işgalcinin malı olma. Elen’i koru, çünkü er geç bizim olacaksın. Barbarlar istese de istemese de yine kavuşacağız. Çünkü tüm Kıbrıs Elen’dir ve Elen kalac...
 • in Ahmet Göksan

  Çıkarılacak Ders

  Çıkarılacak Ders             “15 Temmuz sabahı Makarios kuvvetleri yerini darbecilere bırakmış, kendisi de İngiliz üslerine sığınmıştı. Darbeyi hazırlayanlar iptida kendi vatandaşlarını temizledikten sonra ENOSİS ilan edecek, akabinde çoluk çocuk, kadın erkek kılıçtan geçirilecekti. Rum oyunlar...
 • in Ahmet Göksan

  Gerinin Perdesi

  Gerinin Perdesi             “Yıllardan beri özlemini çektiğimiz barışa, güvenliğe, özgürlük ortamını ve bunların hepsinin üstünde dalgalanan 96 yıllık hasretimiz al sancağımız bizi, tarihin en şanlı ordusu kavuşturdu. Dünya durdukça büyük Anavatanımıza ve onun güçlü ordusuna minnettarız. Kıbrıs Türk’ü 20 Temmuz kurtulu...
 • in Ahmet Göksan

  Teslimin Hakkı

  Teslimin Hakkı             “Silahlı zorbaların saldırısı ve zulmü ile bizi Ortaklık Hükümetinden ihraç eden Rum tarafı, görüşmelere temel olarak bugünkü ‘iki bölgeli ve iki hükümetli hatta ayrı devletli’ şekli asla kabul etmezmiş. Bu tuhaf bir tutumdur. Çünkü bugünkü şekli ‘oldubitti’ diyerek k...
 • in Ahmet Göksan

  Kıbrıs Türkleri’nin Toplumsal Direniş Bayramı Kutlama Mesajı

  Kıbrıs Türkleri’nin Toplumsal Direniş Bayramı Kutlama Mesajı  2019  0 yorum                      “Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Kıbrıs Türk Milli mücadelesinin “Kuvai Milliyesi”dir. Kahraman Kıbrıs şehitlerinin ve gazileri...
 • in Ahmet Göksan

  Kilidin Anahtarı

  Kilidin Anahtarı  2019  0 yorum             “Kıbrıs meselesi evvelden düşünülerek hazırlanmış, planlanmış bir meseledir. ‘Kilise Kıbrıs’ta Türk tarihini ve Türk varlığını inkar ederek Kıbrıs’ı Yunan yapacaktır (!). Buna engel olan Türk’ler yok edilecek, Kıbrıs adası Anadolu’nun kalbine vurabilecek bir Yu...
 • in Ahmet Göksan

  Köşenin Tersi

  Köşenin Tersi             “Rum için Yunan için Kıbrıs’ın kurtuluşu tek mana ifade eder Ada’nın tamamen Rumlaşması ve uygun bir zaman içinde Yunanistan’a ilhakı. Bu gerçeği her Türk bilmelidir”. 1980                                   &n...
 • in Ahmet Göksan

  Algıların Kırılması

  Algıların Kırılması           “80 seneye yakın bir müddetten beri yabancı ellerde olan Evkafımızın idaresini elimize almış bulunuyoruz. (15 Nisan 1956) Bu büyük zaferi kazanmak için fertçe, partice, halkça büyük gayretler sarf ettik. Yorulmadan bıkmadan uğraştık, didindik. Halkımızın birlik ve beraberliğinden köylümüzden, ş...
 • in Ahmet Göksan

  Duruşun Ödünsüzü

  Duruşun Ödünsüzü            “Rum liderliği ‘Kıbrıslılık’ iddiasındadır. Dünyaya bağımsızlığını kazanmış bir ‘Kıbrıs milleti’ varmış gibi gösteriyorlar. Türk halkı, bu Kıbrıs milletinin içinde bir azınlıkmış(!)”. 1980                              ...
 • in Ahmet Göksan

  Bunalımın Güveni

  Bunalımın Güveni             “İçinde bulunduğumuz durumu aksettiren bir yazı yazmış ve toprak konusunda olduğu kadar Rum’larla iç içe yaşama konusunda da dikkatli olmamız gerektiğini savunmuştum. Rum basını beklenen tepkiyi gösterdi ve beni yeniden ‘şöven’ ilan etti. Biz buna alışığız ve Rum’da...
 • in Ahmet Göksan

  Baltacı – lar

  Baltacı – lar             “Rum’un Türk halkını idare etmek yönünde herhangi bir hakkı ve yetkisi yoktur. Tarih boyunca böyle bir yetkisi ve hakkı olmamıştır. O halde Kıbrıs’ta iki eşit halk vardır. Rum bunu kabul etmek ve benimsemek mecburiyetindedir. 1963 – 1974 yılları arasında Kıbrıs’ta yok ...
 • in Ahmet Göksan

  Formülün İkirciklisi

  Formülün İkirciklisi          “Sayın Gobbi*, iki halk ve idare arasında eşitliği kurabilirseniz, Kıbrıs meselesinin anahtarını bulmuş olacaksınız. Aksi halde 500 küsur yıldır İstanbul’u Konstantinopolis yapmak için bekleyen Kilise, 500 yıl Kıbrıs’ın anahtarının üzerine oturacak meselenin halli için ilgili herkesi yanlış ist...
 • in Ahmet Göksan

  Terörün Fransızcası

  Terörün Fransızcası             “Rum anneler çocuklarını, yaramazlık yapma, seni Türk’e veririm! Sus, Türk geliyor!..korkusu ile büyütmüş. Bu insanlara gün gele ‘Girne sahillerine Türk Barış Müdahalesi’nde bulundu dense inanır mı? Tabanları yağlayıp kaçar… İşte Rum propagandasının ters tepmesi ...
 • in Ahmet Göksan

  Tavırların Dayatılması

  Tavırların Dayatılması             “11 yıl bizi kesip ezerken, her hakkımızı inkar edip Kıbrıs’ın Yunan olduğunu ilan ederken bu cinayetlerine ‘Dur!’ diyecek bir kuvvetin var olabileceğini hiç düşünmemişlerdir. Halbuki Tanrı’nın bu tür cinayetleri kimsenin yanına bırakmadığını bilmeliydiler. Hi...
 • in Ahmet Göksan

  Eşitliğin Egemeni

  Eşitliğin Egemeni             “Kipriyanu (Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı) bir yalan daha söylüyor ve şöyle konuşuyor. ‘Yabancı askerler çekilir çekilmez Kıbrıs Devleti ve halkı birleşerek mutlu yaşayacaktır. Halkın mutluluğu, devletin ve halkın bütünleşmesine bağlıdır’. Kipriyanu’yu 1960 – 1963 yıllarından beri tanımaktayım. Bakanlar Kurul...
 • in Ahmet Göksan

  Yolumuzun Doğrusu

  Yolumuzun Doğrusu          “Kipriyanu’nun sahte bağlantısızlar siyaseti artık sırıtmıştır. İslam ülkeleri artık Rum dostlarının oynamakta olduğu bu çirkin Bizans oyununu görmeli ve kayıtsız şartsız yerlerini Müslüman Kıbrıs Türk halkının yanında yer almalıdırlar”. 1980            ...
 • in Ahmet Göksan

  Aratılmayan Ağababalar

  Aratılmayan Ağababalar             “Klerides’i ılımlı addedenler çoktur. Görünüş itibarıyla da Klerides ılımlıdır. Ancak yürekli ve inançta Makarios kadar sağcıdır. 1960’larda sol temayüllü öz babası John Klerides’in karşısına geçerek ‘John Klerides! Beni iyi dinle! Makarios 1959 Antlaşmal...
 • in Ahmet Göksan

  Gücün Bilgisi

  Gücün Bilgisi            “1955 – 58 yıllarında Klerides, İngilizlere makul görünerek EOKA’nın davasına hizmet ederken Türk’lere karşı Kaymaklı bölgesindeki Rum’ların başında görevli ve EOKA’nın beyin takımındaydı” 1980                             &nb...
 • in Ahmet Göksan

  Haritanın Yolu

  Haritanın Yolu             “İşte bu makul ve ılımlı (!) Klerides, Gençlik Kollarında yaptığı bir konuşmada şunları söyleyebiliyordu. ‘Kıbrıs barbar istilacıların tehditleri altındadır. Kıbrıs Rumluğunun Elenik şuurunu yıkmaya çalışanlar vardır ve bunlar Halk Cephesi adı altında Kıbrıslılık tasl...
 • in Ahmet Göksan

  Bulutlu Toz

  Bulutlu Toz             “Makarios, Yunan Hükümeti ile bir bildiri imzalayarak ‘ENOSİS’i saf dışı bırakan bir antlaşmayı asla imzalamam’ diyordu. 1968’de başlayan Toplumlar arası görüşmeler de sonuç vermedi. Neden? Çünkü Türk tarafı yeni antlaşmada ENOSİS’in saf dışı bırakılmasında garantörlüğün...
 • in Ahmet Göksan

  Sonun Dağınıklığı

  Sonun Dağınıklığı          “Klerides diyor ki bir tek tanrıya ve bir tek Yunanistan’a inanıyorum. Elen hasletlerine ve kahramanlığına inanıyorum. Elen olarak kalacağımıza ve Elenliğimize inanarak Elenizmi kökleştirmek gerektiğine inanıyorum. Ölünceye kadar Yunan medeniyetinin yüceliğine ve Hıristiyanlığın büyüklüğüne tam bi...
 • in Ahmet Göksan

  Dağın Faresi

  Dağın Faresi          “En ılımlı geçinen ve dünyayı bir şekilde kandıran Klerides’in söyledikleri hepimizin kulağına küpe olsun! Kipriyanu’nun Hrisostomos’un Mihaillidis’in, Papadopulos’un, Lisarides’in, Papayuannu’nun aynı yolun yolcusu olduklarını anlamak için kâhin olmak gerekmez. Aradaki fark, sadece Türk...
 • in Ahmet Göksan

  Şarlatan – lar

  Şarlatan – lar          “Rum tarafının Anayasada yapmayı tasarladığı bütün değişiklikler, Anayasanın Türklere haklar tanıyan ve Türkleri, cumhuriyet idaresinde ortak duruma koyan kısımlarlarla ilgilidir. Tasarlanan bu değişiklikler, bütün hakları Türklerin ellerinden alacak ve Türk halkını basit bir azınlık d...
 • in Ahmet Göksan

  Çabanın Ortağı

  Çabanın Ortağı          “Uzlaşma, Rum’a göre hak ve adaletin tecellisidir (!). Rum’a göre hak ve adaletin tecellisi ise Ada’nın 1974 evveline dönmesidir. Mecbur olurlar ve Türk’e hak tanıyan bir antlaşma imzalarlarsa Pan – Helenler olarak bu antlaşmayı da 1960 Antlaşması gibi bozmak, milli davaları olacaktır....
 • in Ahmet Göksan

  Hedefin Doğrusu

  Hedefin Doğrusu          “Rum’lar insan haklarını rencide edici, Rum halkını küçük düşürücü Ada’yı bölücü bir barış istemiyorlarmış. Adalet değerlerini, insan şeref ve haysiyetini destekleyeceklermiş(!). Pekala! Türk halkını 1963 – 1974 yıllarına götürmeyecek bir rejim, niye insan haklarını rencide edici veya...
 • in Ahmet Göksan

  Programın Seçimi

  Programın Seçimi  2020  0 yorum          “Amerika’da yaşayan Yunan asıllı Amerikalıların Megalo İdea’ya hizmet için oluşturdukları AHEPA teşkilatını bilmeyen Türk yoktur.          Bu teşkilat Amerika’da İstiklal Savaşı günlerinde Yunan propaganda da yardımcı olsun ve pa...
 • in Ahmet Göksan

  Kazanın Kaynayanı

  Kazanın Kaynayanı          “Memleketin sivil bir harbe doğru sürüklenmekte olduğu bu günlerde, Türk vatandaşlarımızı soğukkanlı olmaya davet etmeyi bir vazife biliriz. Fakat vakur bir milletin çocukları olan bizlerin, hükümet tarafından durmaksızın tedhişçilerin insafına bırakılmasına, ne kadar tahammül edece...
 • in Ahmet Göksan

  Koşulların Yenisi

  Koşulların Yenisi          “Aralık 1963’te Kıbrıs Türk’leri için tehlike çanları çalarken eski Eoka’cılar da ateşe körükle gidiyorlardı. Ayın ikinci haftası dolarken soğuk harp taktikleri artık iyice sezinlenmişti. Bu sırada bir Eoka’cının mezarı başında konuşan ünlü Eoka’cılardan Nikos Kossis, ‘Zürih ve Londra Antlaşmaları...
 • in Ahmet Göksan

  Raporun İnandırıcısı

  Raporun İnandırıcısı  2020  0 yorum          “Biz kaç defadır söyledik, tekrar ettik ediyoruz. Yolumuz hak adalet yoludur. Mücadelemiz memlekette ne kargaşalıklara yol açmak ve ne de iki halk arasına nefret sokmaktır. Biz, bugün Türk halkını sımsıkı saran kanun çerçevesinin genişletilmesini ve sesimizin her t...
 • in Ahmet Göksan

  Çözümün Egemenliği

  Çözümün Egemenliği  2020  0 yorum             “Köylü şehirli artık meskeneti bırak! Dün tehlike kapılarımızı çalıyordu. Bugün içeriye girmek için açılmayan kapılarımız zorlanıyor. Tekmeleniyor. Eğer biz bütün bu gürültüler karşısında hala mukavemet etmesini bilmeyecek olursak o d...
 • in Ahmet Göksan

  Belleğin Unutulanı

  Belleğin Unutulanı  2020  0 yorum          “Artık mazinin kirli sayfalarını yırtalım. Artık her işimize büyük istek büyük merakla başlayıp da sabun köpüğü gibi erken sönmeyelim. Parolamız, ‘yaratacağız, yapacağız, yaşatacağız’ olmalıdır”. 1944               &n...
 • in Ahmet Göksan

  Belleğin Unutulanı

  Belleğin Unutulanı  2020  0 yorum          “Artık mazinin kirli sayfalarını yırtalım. Artık her işimize büyük istek büyük merakla başlayıp da sabun köpüğü gibi erken sönmeyelim. Parolamız, ‘yaratacağız, yapacağız, yaşatacağız’ olmalıdır”. 1944               &n...
 • in Ahmet Göksan

  Kuralların Hukuku

  Kuralların Hukuku          “Kıbrıs Türk mücahidi, ada Türklüğünün selameti, refahı, hür ve müstakil başı dik insanlar olarak bu topraklar üzerinde ebediyete kadar şerefle yaşamasını sağlayabilmek için yorulmak bilmez bir gayret sarf etmiştir. Kıbrıs Türk’ünün her felaketli anında yanı başında bulunmakta tered...
 • in Ahmet Göksan

  Sarsıntının Artçıları

  Sarsıntının Artçıları          “Yolumuz çetin ve sarptır. Fakat biz korkmuyoruz. Çünkü hüsnüniyet ve samimiyetle çalışıyoruz. Muvaffakiyet bizim için mutlak ve müyesserdir. Ortada her gün benliğinden biraz daha kaybeden bir Türk halkı vardır. Biz benliğimizi kurtarmak hakkımızı aramak için ortaya atılıyoruz”....
 • in Ahmet Göksan

  İvmeli Irkçılık

  İvmeli Irkçılık          “Dünya tarihinin sayfaları arasında ilelebet kara bir leke olarak kalacak olan İ-kinci bir Girit faciasını görmek istemediğimiz için haykırıyor ve uğraşıyoruz”. 1945                                   ...
 • in Ahmet Göksan

  İşlemin İzolesi

  İşlemin İzolesi          “Her hücuma mukabil hücumla mukavemet göstereceğiz. Boğazımıza takılmak istenen her ilmeğe, ayaklarımıza ve ellerimize vurulmaya teşebbüs edilen her zincire göğsümüzdeki imanla cevap vereceğiz. Biz eğer günün birinde bu davamızı kaybedecek olursak meydanlarda can vereceğiz. Fakat geri...
 • in Ahmet Göksan

  Trenin Sallanmayanı

  Trenin Sallanmayanı “Tarihe en parlak sahifeleri hediye eden bir milletin evlatlarına şerefli bir ölüm, daha büyük bir bahtiyarlık olmayacak mı? O halde son damla kanımıza kadar İlhak’ın aleyhinde uğraşacağımıza ant içelim. Bu davanın uğrunda inatla çalışmasını öğrenelim. Mademki insanlar fanidir ve mutlak ölüm bizim için mukadderdir neden yarın be...
 • in Ahmet Göksan

  Virüsümüzün Kendisi

  Virüsümüzün Kendisi Zürih ve LondraAntlaşmaları esaslı çalışmaların neticesi olarak Türk ve Rum halkına Ada’da sulh sükun içinde yaşamak imkanlarını vermekteydi.        Nüfusumuz göz önünde tutularak haklarımız ona göre verilmiştir.Bu haklar asgari haklar olup bunlardan daha fazla fedakarlık yapılamazdı.1981 &nbs...
 • in Ahmet Göksan

  Katilin Serisi

  Katilin Serisi “Senelerden beri çalıştığımız uğraştığımız Yeni Aile Kanunu’na en nihayet kavuşmuş bulunuyoruz.(31 Ocak 1951) Biz Kıbrıs Türk’ü için bu hiç de kolay elde edilmiş bir şey sayılmaz.Bu ancak uzun seneler çok yorucu ve inatla çalışmanın bir semeresidir”.1951                &...
 • in Ahmet Göksan

  Ayarın Dozu

  Ayarın Dozu Dava birdir,80.000Türk’ün ölüm kalım davasıdır.Mademki öyledir atacağımız temeller birkaç neslin değil,sayısız nesillerin barınabileceği bir binanın temeli olmalıdır.Hiçbir zaman saman üzerinde ömrü birkaç sene olacak ev kurmaya teşebbüs etmemeliyiz.1948                       ...
 • in Ahmet Göksan

  Yapılanmanın Yenisi

  Yapılanmanın Yenisi Devam eden ve ne zaman,nerede son bulacağı bilinmeyen bir varlık mücadelemiz vardır.Bunu yürütmek zorundayız ve yürütürken hergün biraz daha kuvvetli olmak mecburiyetindeyiz.Kuvveti nereden alacağız,kimler verecek bize onu?Bu ancak iktisadi sahada yapılacak hamle ve ilerlemelerle mümkün olabilir.”1971″     ...
 • in Ahmet Göksan

  Düşünmenin Sağlıklısı

  Düşünmenin Sağlıklısı PAZAR’LIK                                               “Bağımsızlık yönünde bir antlaşma yapılacaksa bu bağımsızlık, Türkiye’nin ve Türk askerinin garantisi altında olmalıdır. Yeni bir 1963...
 • in Ahmet Göksan

  Düşüncenin Farklısı

  Düşüncenin Farklısı “Türk tarafının nefis müdafaasından başka gayesi yoktur. MAHİ gazetesi bilmelidir ki yaptığı yalan ve iftiralar,geçmişin acı ve ıstırabını hala çekmekte olan biz Kıbrıs Türk halkını tuttuğu yoldan döndüremeyecektir…      Yine şu kadarını bir kere daha belirtmek yerinde olur bizim silahlarımız, baş...
 • in Ahmet Göksan

  Yapımızın Yenisi

  Yapımızın Yenisi “Yaşamanın ve var olmanın ancak gayeden uzaklaşmamakla mümkün olabileceğini bilerek selamet yollarını aramak zorundayız. Günışığındayız, karanlık gecelerde dolaşmıyoruz. Akıl ve şuurumuzu kaybetmiş değiliz. Muhakemesi yerinde olan toplum, yolunu gün batmadan tayin etmiştir. Adımlarımızı nereye attığımızı bilerek mücadelemize ...
 • in Ahmet Göksan

  Yapının Saygını

  Yapının Saygını “Ada üzerinde yaşayan her Türk’ün kendine göre yüklenmek zorunluluğunda olduğu görevler vardır. Memurundan amire, işçiden tüccara hür insanlar olarak yaşayabilmemizin imkânlarını aramalıyız. Yan gelip de ‘dur bakalım bekleyelim’ felsefesine kendimizi kaptıracak olursak akıbetimiz hiç de hayırlı olmaz”.1...
 • in Ahmet Göksan

  Tezin Karşısı

  Tezin Karşısı “Mademki bu Ada’da hür bir halk olarak yaşamak istiyoruz, ebediyete kadar görev başından ayrılmamak zorundayız. Davalarımızı kendimizin halledebildiği müddet içinde başımız dik dolaşabileceğimizi çoktan takdir ettik. Bu inançtan hiçbir şey kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz”. 1973 Dr.Fazıl KÜÇÜK Ermeni savlarının t...
 • in Ahmet Göksan

  Çözümün Gönülsüzü

  Çözümün Gönülsüzü      “Bu mücadelede hiç kimsenin tek başına kendine ayrı bir şeref payı ayırmaya hakkı yoktur… Mukavemeti başlatan da mukavemeti sürdüren de Türk toplumudur. Bu şeref topluma aittir”.1973 Dr.Fazıl KÜÇÜK Korona virüsü salgınının bütün dünya ekonomilerini açmaza doğru sürüklediğini kaydetmek ger...
 • in Ahmet Göksan

  Özün Kaynağı

  Özün Kaynağı “Sömürge devrinden başlayan mücadeleyi yürütenler, omuzlarında taşıdıkları bayrağı yere düşürmeden gelen nesle teslim etmiş ve bu da yıllardır böyle devam edip gidiyor”.1975 Dr.Fazıl KÜÇÜK Bütün dünya korona virüsü ile boğuşmaya devam ederken Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgemiz yeni açmazlara doğru eviriliyor. İsrail...
 • in Ahmet Göksan

  Kuralın Değişimi

  Kuralın Değişimi “Biz Kıbrıs’ı 15 Temmuz Darbesi ortamına bir daha getirmeyecek, Türk halkına son 11 yıl insanlık ve ahlak dışı, misli görülmemiş hayâsızca muamelelerini bir daha tekrarlatmayacak, barışçıl! Adil ve şerefli bir çözüm arıyoruz ve özlüyoruz”. 1975 Dr.Fazıl KÜÇÜK Dünyanın içinden geçmekte olduğu salgın nedeniyle bir s...
 • in Ahmet Göksan

  Huyun Huysuzu

  Huyun Huysuzu “Bağımsızlığı, özgürlüğü tatmış uygar bir halk olarak Kıbrıs sorununu dar çerçeveden, Rum-Yunan gözlüğüyle görenlere bildirelim ki biz ne pahasına olursa olsun bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü koruyacağız. Rum-Yunan tahakkümüne asla girmeyeceğiz. Hiçbir kuvvet ve baskı metodu bizi 1974 öncesi duruma düşüremeyecektir” 1975...
 • in Ahmet Göksan

  Fırsatın Emaneti

  Fırsatın Emaneti          “Toplumlara var olma mücadelesinde güç kazandıran tek sebep,milli his ve heyecanların kalplerde, imanlarda yaşamasıdır.          Şahsi hırs ve kin cereyanlarına kendimizi kaptırarak,suların bizi istediği sahillere atmasına fırsat vermedik...
 • in Ahmet Göksan

  Dönemin Stratejisi

  Dönemin Stratejisi “1933 senelerinde tek başıma mücadeleye atıldığım zaman en büyük yardımcım olarak yanı başımda Türk memur ve öğretmenini bulmuştum. Bu fedakar zümre sömürge idaresinin o en insafsız günlerinde topluma karşı olan vazifelerini yerine getirmişlerdir”. 1973            ...
 • in Ahmet Göksan

  Çözümün Virüslüsü

  Çözümün Virüslüsü          “O ümitsiz zifiri karanlık günleri yaşayanlar su borularından yapmaya çalıştıkları sikahlarla korunmaya çalışıyorlardı. Hayatlarına mal olan bu uğraşmada vatanlarını, namus ve şereflerini müdafaa etmesini bilmiş 1974’lere gelinebilmiştir.01 Nisan’lar (01 Nisan 1955 EOKA’nın...
 • in Ahmet Göksan

  Kalıcılığın Pekişmesi

  Kalıcılığın Pekişmesi          ” ‘Unutmayız’ diyerek Girne’yi hayal edenlerin başında AKEL gelmektedir. Biz de bunu sağcısı ve solcusu ile Türk’e yaptıklarını unutmayacağız. İlhaktanvazgeçemezlermiş! Biz bunu çok iyi biliyoruz. Gelecek nesiller de aynı bilinç içinde olursa korkac...
 • in Ahmet Göksan

  Resmin Büyüğü

  Resmin Büyüğü “Kıbrıs meselesinde 1955’lerden bu yana AHEPA* hep EOKA’yı desteklemiş, direkt ENOSİS isteğinde bulunmadığı günlerde ise Kıbrıs’ın Rum olduğu tezini savunmuştur.1974 Barış Harekatından sonra Türkiye’ye ambargo konmasında AHEPA’nın rolü büyük olmuştur.1976’da Sayın Ecevit’e vaki suikast t...
 • in Ahmet Göksan

  Gücün Büyüğü

  Gücün Büyüğü “Şimdi Rum’ları çıldırtan tek husus, Kıbrıs Türk halkının ‘kurucu ortak, eşit hak ve self determinasyon hakkını kullanacak güçte bir siyasi bünye’ olarak ayakta durmasıdır. Bunu yıkmak için tek çare ‘işgal’ şikayetlerini devam ettirirken ‘Devletin Varlığı Bölünmez’ yaygarası ile dünyayı k...
ÜST